Stationbased autodelen met Greenwheels

Auto delen, fiets delen, scooter delen. De deelcultuur groeit in Nederland. En dat is goed! Voor de ruimte in de steden, de duurzaamheid en daarnaast zorgt het voor een effectievere manier van vervoer. Tenslotte staan auto’s 90% van de tijd stil.En de vervoersmiddelen groeien niet allen, ook zijn er steeds meer verschillende vormen van delen. 


Stationbased, freefloating en hybride
Bij Greenwheels deel je een auto. Dit doe je door een auto op een vaste plek, te vinden via de app en de website, op te halen en na gebruik weer op diezelfde plek terug te zetten.  Oftewel stationbased, van a naar a. Naast stationbased autodelen heb je nog twee vormen, namelijk freefloating en de hybride vorm. Freefloating is de vorm waarbij je een vervoersmiddel kort van tevoren boekt, meestal een half uur, en je kunt het vervoersmiddel vervolgens neerzetten waar je het wilt, zolang het wel binnen een bepaalde kring is, van a naar b. Bij de hybride vorm  is het een combinatie van beiden, waarbij je het vervoersmiddel zowel op de vaste plek terug kunt zetten, maar ook op een locatie binnen een bepaalde kring. Ook zie je steeds meer initiatieven waarbij kleine groepen mensen één auto delen, in een bepaalde buurt of vriendenkring. 


Bij Greenwheels deel je stationbased
Misschien heb je je wel eens afgevraagd waarom je een Greenwheelsauto niet op een andere plek kunt achterlaten. Soms lijkt dat veel praktischer. Wij hebben bewust voor stationbased gekozen. Zo ben je als onze gebruikers bijna altijd gegarandeerd van beschikbaarheid van een gewenste auto. Omdat de auto altijd op een vaste plek staat kun je de auto al lang van te voren tot  1 minuut van tevoren reserveren. Door de vaste parkeerplaats heb je  daardoor ook altijd parkeergarantie. De parkeerplaats is speciaal ingericht en herkenbaar door een bord bij de plek of signing op de plek zelf. Zo hoef je op hele drukke locaties niet heel lang rond te rijden tot je dat laatste onmogelijke plekje hebt gevonden.

Bewoners weten op deze manier ook waar ze aan toe zijn. Het is een vaste plek en zorgt ervoor dat er geen ‘vervuiling’ op straat is in de vorm van 10 deelauto’s die in een straat zijn neergezet en pas bij een volgende reservering weer verdwijnen.  

Ook het gebruik is anders
De verschillende vormen van autodelen worden ook anders gebruikt door huurders. Zo worden de Greenwheelsauto’s vaak voor de last mile gebruikt bij NS-stations. Dat plekje dat net niet bereikbaar is voor openbaar vervoer, maar redelijk dichtbij een station ligt. En daarnaast voor wat langere afstanden die niet goed bereikbaar zijn op een andere manier. 
 

Stationbased autodelen